Usprawniamy i automatyzujemy procesy biznesowe.

Jeżeli poszukujecie Państwo wyłącznie optymalizacji w istniejących procesach biznesowych, oferujemy doradztwo zarówno w sferze organizacji procesu jak i stosowanych rozwiązań technologicznych.

W szczególności nasze usługi obejmują:

  • Analizę efektywności procesów biznesowych
  • Propozycje rozwiązań optymalizacyjnych, w tym standaryzację procesów, określenie potencjalnych oszczędności
  • Kompleksowe wdrożenie przyjętego rozwiązania
  • Opis przebiegu procesów biznesowych wraz z instrukcjami stanowiskowymi
  • Szkolenia pracowników
  • Analizę wdrożonych rozwiązań
  • Określenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI)