Robotyzacja (RPA) otwiera nowe możliwości optymalizacji procesów, której rezultatem jest niespotykana dotąd jakość, efektywność kosztowa oraz elastyczność procesów.

SSC Consulting jest Państwa partnerem we wdrożeniu wybranego rozwiązania.

W szczególności nasze usługi obejmują:

  • Opracowanie strategii zastosowania robotyki zarówno w obszarach operacyjnych jak i procesów „back office” (finanse, kontroling, kadry, płace, zakupy, windykacja należności).
  • Określenie potencjalnych oszczędności oraz innych korzyści z zastosowania robotów.
  • Sprzedaż licencji robotów UiPath.
  • Kompleksowe wdrożenie rozwiązania.
  • Monitoring efektywności pracy robotów, wskaźniki KPI.
  • Utrzymanie robotów po wdrożeniu.
  • Szkolenia.
  • Wsparcie w zarządzaniu zmianą w organizacji oraz budowa kompetencji w obszarze robotyki (Robotic Team).

Oferujemy usługi począwszy od wyboru strategii robotyzacji do wdrożenia i późniejszego utrzymania konkretnego rozwiązania.