Rekomendujemy następujące rozwiązania systemowe zwiększające stopień automatyzacji:

Digitalizacja i OCR

Dokonamy analizy optymalizacji procesów biznesowych poprzez zastosowanie technologii digitalizacji i OCR. Zaproponujemy rozwiązania technologiczne. Przeprowadzimy wdrożenie rozwiązania.

Odręczny biometryczny podpis elektroniczny (Paperless)

Przeprowadzimy analizę zastosowania technologii odręcznego biometrycznego podpisu elektronicznego (Paperless). Oszacujemy oszczędności z wdrożenia. Przedstawimy propozycję rozwiązania technologicznego oraz przeprowadzimy wdrożenie.

Workflow

Oferujemy analizę optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow). Zaproponujemy rozwiązania technologiczne. Wdrożymy rozwiązanie.

Robotyzacja – RPA

Jesteśmy oficjalnym Partnerem firmy UiPath, czołowego producenta robotów (Robotic Process Automation, RPA). Przeprowadzimy analizę istniejących procesów biznesowych pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu robotyki i automatyzacji procesów. Zaproponujemy rozwiązanie systemowe w tym obszarze. Wdrożymy wybrane rozwiązanie.